Služby

fréza diamant

Vedle nosné činnosti - velkoobchodní distribucí plošných dřevařských materiálů, společnost Kron, s.r.o. provozuje soubor služeb vedoucí k návrhu, výrobě a distribuci nábytkových dílců a také finálního nábytkového výrobku jak v sériových, tak také v kusových zakázkách.

 

Přesným nábytkovým dílcem se rozumí  přířez v přesných rozměrech,  vyrobený ze surové, laminované, nebo dýhované dřevotřískové či MDF desky na němž jsou provedeny  operace průmyslovou CNC technologií provozovanou firmou Kron, s.r.o.  s těmito druhy:

formátování

Formátování na přesné rozměry

provádíme našimi nářezovými centry BIESSE - SELCO - WNTR 610 Twin pusher a HOLZMA- HPL 11. Formátování zakázek probíhá ve dvou až tří směnném provozu na technologii s rozměrovou tolerancí +- 0,15mm u kompaktních desek např. DTD, MDF a 0,5mm pro tenké deskové materiály např. DVDL-(sololity), desky HDF apod. Maximálně možný formát k dělejí je 4500 x 2300 x 110mm. Materiály jsou baleny a distribuovány v souladu s požadavky zákazníka, povětšinou na dřevěných paletách, přepáskovaných ocelovými páskami a s fixací pomocí smršťovací fólie, případně na hranolkách.

hranování

Hranování dílců veškerými používanými hranami

Hranění nábytkářských dílců provádíme hranami používanými k výrobě nábytku, jako jsou hrany melaminové, plastové(ABS),(PVC), přírodní dýhy, vrstvené hrany, nákližky pod. K dočišťování hran v tl. 2mm a vyžší používáme nástroje s 2mm rádiusem zaoblování. Pravoúhlé spoje hran začišťujeme zaoblovacím agregátem, čímž je opracování dílu finalizované.K této službě požíváme proesionální olepovačku typu BRANDT KDN 530 C s osazením jednotlivých agregátů:- přefrézování,                                                      kapování, frézování, cydliny, zaoblovací agregát a leštící kartáče.

CNC frézování a vrtání

CNC frézování přímé i tvarové

Provádíme CNC technlogií BIESSE - ROVER 24 s možností vrtání a frézování přímým, tvarovým, do plochy a hrany dílců.
drážkování
CNC drážkování provádíme na stroji BIESSE drážkovacím agregátek - pilovým kotoučem  v t. 4mm, nebo pomocí fréz s ocelovými, či diamantovými plátkami v závislosti na druhu drážkovaného materiálu

drážkování
Společnost Kron, s.r.o. rozšířila své služby o lisování plošních materiálů, nábytkových dílců a komponent vlastním jednoetážovým lisem značky ITALPRESSE s olejovým vyhříváním lisovacích desek

Softwarový návrh na optimalizování využití  desek

Vlastnímu zpracování formátů předchází určení maximální výtěže desky - optimalizací .  Návrhy využtí desek provádme na odborných softwarech a to MERICK CALK 2000 a Cut Rite od výrobce formátovacích strojů - Holzma - Německo.

 

 

 

 

 

Softwarový návrh řešení interiérů

Vizualizaci interiérů a ukázky jednotlivých návrhů nábytků firmou Kron provádí prostřednictvím softwaru PRO 100. V reeálném ztvárnění tak máte možnost vidět Váš možný interiér.

Nákladní automobilovou dopravu

tuzemskou i zahraniční podporující optimalizaci, logistiku a distribuci zakázek ke spotřebiteli.Tato divize doplňuje komplexnost servisu firmy Kron ke spotřebiteli a napomáhá ke zkrácení plnění požadavků ze stran našich odběratelů.

  • Poradenskou činnost v oblasti nábytkářství a dřevozpracujícího průmyslu poskytujeme na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru dřevozpracujícího průmyslu.