Výroba nábytkových dílců

top1.jpg

Výroba nábytkových dílců

je významnou službou pro nábytkářské organizace, truhláře i koncových spotřebitele, kteří si chtějí svou zručnost a dovednost při sestavování nábytku vyzkoušet sami v praxi.  Díky významnému skladovému zázemí se operativně a flexibně stavíme k požadavkům všech zákazníků, čímž docilujeme kráké dodací lhůty při výrobě polotovarů v požadované kvalitě.

Hlavní výhody pro zákazníky jsou:

  • Značná úspora investic do nákupu vlastního technologického zařízení
  • Zaručení přesného strojírenského opracování díky profesionálním technologiím námi provozovanámi
  • Operativní výroba vlivem vysoce kapacitně dimenzovaným strojům
  • Skladové zázemí plošných materiálů na třech velkoobchodních skladech
  • Dlouholeté zkušenosti v oboru se zkušeným a stálým personálem
  • Softwarové návrhy a vytíženosti materiálů - optimalizace